0%
Shine Investment

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động với tư cách là một công ty Logistics, đến năm 2008, nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư: Bất động sản, tài chính,… Chúng tôi quyết định nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh doanh thành CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE. Kể từ đó, chúng tôi đã rất tích cực với các hoạt động tư vấn và dịch vụ của mình.

CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn quản lý chung:

Chúng tôi làm việc với các khách hàng trong nước và toàn cầu (các công ty, tổ chức, giám đốc điều hành) để xác định và giải quyết các vấn đề kinh doanh, tổ chức và hoạt động phức tạp. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện một kế hoạch chiến lược để cải thiện các quy trình.

Tư vấn quản lý đầu tư tài chính:

Chúng tôi cũng xử lý các tài sản tài chính và các khoản đầu tư khác cho khách hàng của chúng tôi, không chỉ để mua và bán. Việc quản lý của chúng tôi bao gồm việc tạo ra các kế hoạch dựa trên cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn để mua lại và xử lý danh mục đầu tư nắm giữ, cũng có thể bao gồm ngân hàng, ngân sách, dịch vụ thuế và các nhiệm vụ khác.

Tư vấn đầu tư dự án:

Bao gồm việc đề xuất chi tiết chi tiêu và các nguồn lực thanh khoản của khách hàng, với mục tiêu thực hiện các hành động dẫn đến lợi nhuận trong tương lai. Một dự án đầu tư đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và bao gồm tất cả các mô tả chi tiết về chi tiêu và thu nhập (nguồn và số tiền dự kiến). Thông thường, các dự án đầu tư cũng bao gồm đánh giá khả năng sinh lời với các thước đo về ngân sách vốn, cùng với mô tả rủi ro đầu tư.

Tư vấn hợp nhất và mua lại:

Bao gồm làm việc với các doanh nghiệp để quản lý các hoạt động mua lại chiến lược hoặc tài chính bằng cách cung cấp hướng dẫn thông qua phương pháp luận đã được kiểm tra thời gian, thực hiện giao dịch và liên hệ trong ngành. Các chuyên gia tư vấn về sáp nhập và mua lại của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tạo ra một quy trình mua lại và sáp nhập mang tính chiến lược, có thể nhân rộng nhằm thúc đẩy các liên minh doanh nghiệp thành công.

Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư tài chính:

Chúng tôi làm việc và tư vấn cho khách hàng về phân bổ tài sản, phân tích báo cáo tài chính, lựa chọn cổ phiếu, giám sát các khoản đầu tư hiện có, chiến lược và triển khai danh mục đầu tư.

Với đội ngũ chuyên gia tài chính tài năng, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giao dịch hiệu quả nhất, an toàn nhất, mang lại lợi nhuận tối đa.

Với bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VỐN GÓP SHINE tự tin mang đến những giải pháp tư vấn tài chính an toàn và hiệu quả nhất trên thị trường Việt Nam và quốc tế.